blended learning.

Blended-logo.png

Blended learning verwijst naar verrijkte, studentgerichte leerervaringen, mogelijk gemaakt door de harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën, bereikt door de combinatie van fysieke interactie met ICT.

Het is een veelbesproken onderwijsconcept, dat in alle lagen van onderwijs wordt ingezet (soms bewust, soms onbewust). Al sinds ik in onderwijs werk, is blended learning onderdeel van mijn praktijk. Ik benader het als een ontwerpvraagstuk, waarbij ik alle kansen voor leren bij elkaar breng in één logisch geheel.

Ik publiceer veel over het onderwerp, in verschillende vormen. Op deze pagina vind je een greep uit mijn publicaties.

blended_learning_en_onderwijsontwerp-lr.jpg

Onderwijs geven kan op veel manieren: in een groep of individueel, fysiek of online, synchroon of asynchroon. Al die manieren vereisen een andere aanpak. Wanneer je ze op de juiste wijze weet te combineren, verrijk je de leerervaring van de student. Die combinatie heet blended learning. Activerende strategieën en het maximaliseren van interactie met behulp van ICT zijn daarbij essentieel. Maar wat is nu de beste blend en hoe ontwerp je die?

 

Blended learning en onderwijsontwerp geeft antwoord op een aantal prangende vragen. Hoe zorg je voor een constructieve afstemming tussen de beoogde leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing? Hoe creëer je verbinding met studenten, als onderwijs en leren (deels) online plaatsvindt? En hoe benut je de sterktes van fysiek en online leren tot één harmonieus geheel?

 

Dit boek is zowel bij de ontwerpfase van onderwijs, als gedurende een cursus te gebruiken. Het biedt een praktische vertaling van theorie en bevat talloze inspirerende voorbeelden. Die voorbeelden komen vooral uit het hoger onderwijs, maar de handreikingen zijn ook geschikt voor het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs, en zelfs het basisonderwijs. Kortom, een must have voor iedereen die zich bezighoudt met lesgeven en het ontwerpen van onderwijs.

blogs en artikelen.

 Meer weten? Neem contact op of connect op:

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter