top of page

blended learning.

Blended-logo.png

Blended learning verwijst naar verrijkte, studentgerichte leerervaringen, mogelijk gemaakt door de harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën, bereikt door de combinatie van fysieke interactie met ICT.

Het is een veelbesproken onderwijsconcept, dat in alle lagen van onderwijs wordt ingezet (soms bewust, soms onbewust). Al sinds ik in onderwijs werk, is blended learning onderdeel van mijn praktijk. Ik benader het als een ontwerpvraagstuk, waarbij ik alle kansen voor leren bij elkaar breng in één logisch geheel.

Ik verzorg verschillende diensten rondom blended learning en publiceer regelmatig over het onderwerp. Hieronder vind je een greep uit de mogelijkheden.

Blended learning in de praktijk (boek, december 2022)

Bij blended learning streef je naar een optimale leerervaring, zowel on- als offline. Daarbij is samenhang tussen leeruitkomsten, activiteiten en toetsing cruciaal. Er is hiervoor echter geen one-size-fits-all benadering, de aanpak verschilt per docent en hangt af van de doelgroep en context. In potentie kan blended learning de onderwijspraktijk veranderen, resulterend in activerend, authentiek, flexibel en studentgericht onderwijs.

Blended learning in de praktijk is een vervolg op het succesvolle Blended learning en onderwijsontwerp (zie hieronder) en helpt je bij het vinden van de juiste blend voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.

 

Je vindt antwoorden op vragen als: Hoe richt je een rijke leeromgeving in? Wat zijn strategieën om studenten te motiveren – ook op afstand? Hoe zorg je ervoor dat studenten ook echt aan de slag gaan? En hoe zet je toetsing in als leerstrategie? Het boek biedt veel inspirerende voorbeelden en concrete handvatten voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van blended learning in de praktijk.

blended_learning_in_de_praktijk-lr(1).jpg
blended_learning_en_onderwijsontwerp-lr.jpg

Blended learning en onderwijsontwerp (boek, mei 2021)

Onderwijs geven kan op veel manieren: in een groep of individueel, fysiek of online, synchroon of asynchroon. Al die manieren vereisen een andere aanpak. Wanneer je ze op de juiste wijze weet te combineren, verrijk je de leerervaring van de student. Die combinatie heet blended learning. Activerende strategieën en het maximaliseren van interactie met behulp van ICT zijn daarbij essentieel. Maar wat is nu de beste blend en hoe ontwerp je die?

 

Blended learning en onderwijsontwerp geeft antwoord op een aantal prangende vragen. Hoe zorg je voor een constructieve afstemming tussen de beoogde leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing? Hoe creëer je verbinding met studenten, als onderwijs en leren (deels) online plaatsvindt? En hoe benut je de sterktes van fysiek en online leren tot één harmonieus geheel?

 

Dit boek is zowel bij de ontwerpfase van onderwijs, als gedurende een cursus te gebruiken. Het biedt een praktische vertaling van theorie en bevat talloze inspirerende voorbeelden. Die voorbeelden komen vooral uit het hoger onderwijs, maar de handreikingen zijn ook geschikt voor andere onderwijsniveaus. Een must have voor iedereen in onderwijs.

blogs en artikelen.

 Meer weten? Neem contact op of connect op:

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page